WonenPlus Westfriesland

WonenPlus West-Friesland maakt onderdeel uit van De Wering. WonenPlus biedt praktische diensten laagdrempelig en herkenbaar aan voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en hun mantelzorgers.

Waarom WonenPlus?

Thuis blijven wonen in het ‘eigen huis’, de ‘eigen’ vertrouwde omgeving. Het is de wens van de meeste mensen en vooral als men ouder wordt. Deze wens delen ouderen met gehandicapten en chronisch zieken. Ook al komt de ouderdom met gebreken, dat wil nog niet zeggen dat men direct naar een woonvoorziening moet verhuizen.

Het onderhoud van de woning en van de tuin kan te zwaar worden, huishoudelijke hulp wordt langzamerhand noodzaak, elke dag koken en boodschappen doen wordt een bezwaar.
Maar geleidelijk aan merken zelfstandig wonende ouderen toch dat het allemaal wat minder wordt en dat enige ondersteuning op zijn plaats is. Juist óm zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Een vaste leeftijd wanneer mensen wat extra hulp of informatie kunnen gebruiken, is niet te geven. Voor de een wat vroeger, voor de meeste wat later dan de leeftijd van 65. Handicaps en chronische ziektes vragen al helemaal niet om een leeftijd.

Wat is WonenPlus?

Op het servicepunt van WonenPlus zijn informatie, advies, bemiddeling en verwijzing allemaal bij elkaar gebracht. Hier werken vrijwilligers die op alle vragen een antwoord proberen te zoeken voor problemen die het zelfstandig wonen bemoeilijken. Deze medewerkers weten de weg naar aanvullende diensten en zorg. Kleine klusjes in de woning en de tuin, het thuisbezorgen van boodschappen en maaltijden, woningaanpassingen, personenalarmering, het invullen van formulieren: er is veel (en nog meer) mogelijk. Uitgangspunt is: u heeft een vraag, samen met u wordt gezocht naar een goed oplossing.

WonenPlus biedt naast informatie en advies een keur aan praktische diensten vrijwel allemaal uitgevoerd door lokale vrijwilligers. Het lokale aanbod kan verschillen omdat WonenPlus aanvullend is op de overige lokale aanbieders.

Samenwerking met andere organisaties

WonenPlus in West-Friesland is in elke gemeente opgezet vanuit een samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen. Alles wordt in het werk gesteld om mensen zelfstandig te kunnen blijven wonen. Per gemeente zijn bij WonenPlus betrokken: thuiszorg, woningstichtingen, de gemeente en zijn diensten, vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en er wordt samengewerkt met collega's  van de overige diensten van De Wering. Zij hebben met elkaar één doel: dat mensen zonder al te grote zorgen zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zijn er geen drempels: alle mensen kunnen zonder (medische) indicatie gebruik maken van de diensten van het servicepunt WonenPlus.
En er is meer. Mensen die ingeschreven zijn bij WonenPlus krijgen geregeld een nieuwsbrief, er is altijd de mogelijkheid voor een huisbezoek als men daarom vraagt en WonenPlus is vaak het startpunt voor het opzetten van aanvullende diensten.

Kosten

Om gebruik te kunnen maken van de diensten kunt u abonnee worden van WonenPlus. Verschillende gemeentes financieren het abonneeschap mee, daarom variëren de abonneekosten per WonenPlus-locatie. Verschillende woningbouwverenigingen leveren ook een bijdrage. Zo betaalt een abonnee in Hoorn € 15,05 en als de abonnee ook nog huurt bij Intermaris Hoeksteen gaat daar de helft vanaf en zijn de kosten, €  7,50. U kunt bij de WonenPlus-vestiging bij u in de buurt vragen naar de abonneekosten.

Een aantal WonenPlus-vestigingen heeft betaalde diensten waar een kleine vergoeding voor wordt gevraagd. Hiervan gaat de helft naar de vrijwilliger en de helft naar WonenPlus. Van deze vergoeding worden onder andere de verzekeringen en de onkosten betaald voor de vrijwilligers.
Contact Bent u geïnteresseerd om u in te schrijven of heeft u gewoon een vraag, neem dan contact op met het servicepunt, in uw gemeente, tijdens de openingsuren.

Het algemene nummer van WonenPlus is: 088-007 5140